FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

………………………………
(data i miejscowość)

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON/E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………….

DATA I NUMER ZAMÓWIENIA: ……………………………….. / Zamówienie# …………………………………………

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z WARUNKAMI REKLAMACJI TOWARU ZAWARTYMI W REGULAMINIE SKLEPU.

Powód reklamacji: …………………………………………………………………………………………………………………

REKLAMOWANE TOWARY
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO

TOWARY NA KTÓRE MA NASTĄPIĆ WYMIANA:

NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO

Adres do wysyłki zwrotnej: ……………………………………………………………………………………………………..

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANĄ ZWRÓCONE ŚRODKI:
(proszę wypełnić pole, jeżeli numer rachunku różni się od tego, z którego zostało opłacone zamówienie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Właściciel rachunku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………….
(podpis klienta)

Twój koszyk