FORMULARZ ZWROTU TOWARU

………………………………
(data i miejscowość)

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON/E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………….

DATA I NUMER ZAMÓWIENIA: ……………………………….. / Zamówienie# …………………………………………

NUMER PARAGONU (Nr sys.) …………………………………………..

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, IŻ ODSTĘPUJĘ OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Z FIRMĄ CALIATHLETICS ORAZ ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z WARUNKAMI ZWROTU TOWARU ZAWARTYMI W REGULAMINIE SKLEPU.

POWÓD ZWROTU: …………………………………………………………………………………………………………………

ZWRACANE TOWARY
NAZWA
ILOŚĆ
CENA BRUTTO

Adres do wysyłki : ……………………………………………………………………………………………………………..

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANĄ ZWRÓCONE ŚRODKI:
(proszę wypełnić pole, jeżeli numer rachunku różni się od tego, z którego zostało opłacone zamówienie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Właściciel rachunku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………….
(podpis klienta)

Twój koszyk