Front lever

To pozycja statyczna, które wymagać będzie od nas utrzymywania ciała w poziomej linii do podłoża. Element ten angażuje bardzo wiele grup mięśniowych w mniejszym i większym stopniu.
Twój koszyk